วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม บริษัทโอทูอินเตอร์ฯ โอทูฟลาโวนิน โอทูฟลาโวก้า โอทูฟลาวีน่า อาหารเสริมพืชและสัตว์อินทรีย์ชนิดเข้มข้นผลการใช้โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม ออร์แกนนิค 
สุดยอดเกษตรอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตสูง
                      ขวดเดียวใชได้กับพืชทุกชนิด                          ติดต่อ นายโอทูเบอร์ใหม่/ 089-1707089
LINE ID: 096 804 3878

 

 

ผลงานการใช้โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยมกับมะม่วง
                                    
                                                       ผลงานโอทูซุปเปอร์กับนาข้าว


                                                  ความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้โอทูซุปเปอร์นาข้าวใช้โอทูซุปเปอร์ ลำต้นเขียว สูงเสมอกัน รากขาวยาว แตกกอดี สมบูรณ์

                      เกษตรท่านนี้ทำแทบทุกอย่างและใช้โอทู (เสื้อทหาร) เป็นตัวแทน เป็นผู้แนะนำต่อและมีรายได้จากการแนะนำด้วยครับ

                                                    เมล็ดข้าวโอทูสวยเต่งมีน้ำหนัก  ข้าวพันธุ์ลืมผัว ปลอดสารเคมี

โอทูซุปเปอร์กับหอมและกระเทียม


สนใจใช้โอทู ติดต่อ นายโอทู 0891707089
ยางอายุ 10 ปี 630 ต้น ใช้โอทูฉีดพ่นลำต้นมา 4 ปี ไม่มียางหน้าตายเลย
หน้านิ่ม สร้างเปลือกใหม่เร็ว เชื้อราไม่มี แปลง อ.กุดจับ จ.อุดรธานีมะนาวใช้โอทู

ข้าวฉีดโอทูรากยาว ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ ใบเขียวธรรมชาติ

ใช้โอทูซุปเปอร์ 1 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่เมล็ดข้าว 1 คืน จากนั้นนำขึ้นพักแล้วทิ้งไว้อีก 1 คืน
หรือจะใช้วิธีราดหลังจากที่แช่แล้ว เมล็ดจะงอก แข็งแรงต้านทานโรค แตกกอดี

ผมผู้ใหญ่อยู่ที่วิเชียรเพชรบูรณ์ ใช้โอทูมาตลอดครับพริกโอทูเม็ดตก ใบเป็นมัน
รสชาติทั้งผักและผลไม้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร

มะเขือ ผักสวนครัวใช้โอทู
ยาสูบใช้โอทู


มันอายุ 25 วัน ใช้โอทูและไม่ใช้อ.ชัยพงษ์ ทีมงานนายโอทู


อ้อยโอทู สวยงาม สะอาด

ลำต้นตรง ข้อยาว ได้นำหนักและความหวาน

ภาพสวยงามของลองกองจากการใช้โอทู
ขอแนะนำ
 โอทูฟลาโวก้าชนิดเม็ด อินทรีย์ปรับสภาพดิน


 

การเผาฟาง มีผลเสียมากกว่าผลดี
ข้อดี
1.ทำให้การไถทำเทือกง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้น
2.เป็นการกำจัดโรค และแมลงบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในนา

ข้อเสีย
1.   ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของดิน ทำลายโครงสร้างของดิน
2.  ทำให้โครงสร้างดินเปลี่ยนแปลงไป เนื้อดินจับตัวแน่น
3. สูญเสียอินทรีย์วัตถุในดิน
4. ทำลายจุลินทรีย์ สัตว์ และแมลงที่เป็นประโยชน์
5. ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมการจราจร และเถ้าเขม่า ผลเสียต่อ สุขภาพ
6. ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
7. ทำให้เกิดการสูญเสียปุ๋ย ที่ควรจะได้จากการย่อยสลายของฟางข้าว และตอซัง ซึ่งจะทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ที่จะใช้ในฤดูกาลต่อๆ ไป

ตรวจค่าPh ของดินและปรับสภาพดินปีละครั้ง-2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ทำการเพาะปลูก
หมักฟางด้วยโอทูฟลาโวก้าชนิดน้ำ นาข้าวใช้โอทูฟลาโวก้า 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร แบบเข้มข้น
ฉีดหมักฝางเพื่อทำลายเมล็ดวัชพืชและเชื้อโรคต่างๆ อัตราส่วนใช้ทั่วไป 1 ซีซี ต่อน้ำ1- 5 ลิตร 
และใช้ 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร + ยาคุมหญ้าเพื่อฉีดควบคุมวัชพืช  
รักษาดิน บำรุงดินด้วยโอทูฟลาโวก้า
โอทูฟลาโวก้าชนิดน้ำ อินทรีย์สกัดเข้มข้น ปรับสภาพดินและน้ำ ฟื้นฟูสภาพดินที่ถูกทำลายจากสารเคมี
ช่วยเพิ่มอินทรีย์ธาตุในดินและปรับความเป็นกรด-ด่างของดิน
ทั้งยังมีฤทธิ์ทำลายเชื้อโรคและไข่แมลงในดิน
ใช้ผสมกับโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยมและโอทูฟลาโวนิน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ฉีดบำรุงดินก่อนหว่านเมล็ด และฉีดฟื้นฟูสภาพดินหลังหลังเก็บเกี่ยวหรือระหว่างเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกหญ้าต่างๆ ปัญหาของเกษตรกรแก้ด้วยโอทูฟลาโวก้า

แปลงนาสะอาด ข้าวเติบโตเร็ว แข็งแรง


การแช่เมล็ดข้าว
นำเมล็ดข้าวลงแช่ในน้ำที่ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร ลงแช่ไว้ 1 คืน
จากนั้นนำขึ้นหมักไว้อีก 1 คืน
หรือแช่ในโอ่งในสระในบ่อทั้งกระสอบ 1 คืน นำขึ้นแล้วราดด้วยโอทู 1 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร
หมักทิ้งไว้อีก 1 คืนจึงนำไปหว่าน

โอทูฟลาโวก้าชนิดเม็ด ปรับสภาพดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตโรคราเส้นดำ ( Black stripe )

การระบาด :  ฤดูที่มีอากาศชื้นมาก

สาเหตุ       :  การกรีดยางฤดูฝน
                     ใช้สารเร่งน้ำยาง
                     ใช้ยาฆ่าหญ้า(ดูดซึม)
                     ดินมีสภาพเป็นกรด

อาการ       : กรีดน้ำยางไม่ไหล
                    รากฝอยไม่เดิน

แก้ไข         :  ปรับปรุงดินให้สภาพดิน
                    เป็นกรดลดลง
                    โอทูฟลาโวก้า
                    และฉีดลำต้นด้วยโอทูซุปเปอร์


โรคราสีชมพู ( Pink  disease )

การระบาด :   ฤดูที่มีอากาศชื้นมาก

สาเหตุ       :   การกรีดยางในฤดูฝน
                     ใช้สารเร่งน้ำยาง
                     ใช้ยาฆ่ายา (ดูดซึม)
                     ดินมีสภาพเป็นกรด

อาการ     :  กรีดน้ำยางไม่ไหล
                   รากฝอยไม่เดิน
                  เปลือกหนา และตาย

แก้ไข    :   ปรับปรุงดินให้สภาพดิน
                เป็นกรดลดลง  โอทูฟลาโวก้า
                และฉีดลำต้นด้วโอทูซุปเปอร์


โรคเปลือกแห้ง  ( Tapping panel dryness )

สาเหตุ       :   สภาพต้นติดเชื้อรา

อาการ      :   กรีดน้ำยางไม่ไหล
                    รากฝอยไม่เดิน
                    เปลือกหนา และตาย

แก้ไข    :    ปรับปรุงดินให้สภาพดิน
                 เป็นกรดลดลง  โอทูฟลาโวก้า
                 และฉีดลำต้นด้วยโอทูซุปเปอร์

ยืนต้นตาย
ลักษณะ  :  ใบใหม่เล็กลงและร่วง  จากยอดลงมา
 สาเหตุ   :   โรคเชื้อรากขาว โรครากแดง

ยาง 10 ปี


ภาพสวยงามของสวนยางพาราจากการใช้โอทู

โอทูฟลาวีน่า อาหารเสริมสัตว์อินทรีย์ชนิดเข้มข้น
ขนาด 100 ซีซี ราคาปลีก 900 บาท ราคาสมาชิก 700 บาท 400 คะแนน


วิธีใช้
• ผสมโอทู-ฟลาวีน่า 1 ซีซี. ต่อน้ำ 1-2 ลิตร คลุกเคล้ากับอาหารสัตว์น้ำ
2-5 กก. ให้ทั่ว แล้วผึ่งในที่ร่มให้แห้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำ
ไปหว่านเลี้ยงสัตว์ วันละครั้ง ทั้งกุ้ง ปลา กบ ปู ตะพาบน้ำ ปลาสวยงาม
และสัตว์น้ำอื่นๆ

• ผสมโอทู-ฟลาวีน่า 1 ซีซี. กับน้ำสะอาด 10-20 ลิตร ให้สัตว์กิน วันละครั้ง
ทั้งไก่ เป็ด นก วัว แพะ กระต่าย แมว สุนัข สุกร และสัตว์อื่นๆ


 
 
 
โอทูฟลาโวนินสำหรับป้องกันโรคและศัตรูพืช ขวดใหญ่ 500 ซีซี ราคาสมาชิก 1,500 บาท ราคาปลีก 1,800 บาท 1,000 คะแนน
โอทูฟลาโวนิน สารเสริมภูมิคุ้มกันพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้นนาโนเทคโน มีฤทธิ์ในการป้องกันและยับยั้งโรคและศัตรูพืช เพลี้ย หนอน แมลง และเชื้อรา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชแข็งแรง
ไม่มีสารเคมี สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ฉีดไม่ต้องปิดหน้าปิดตา
วิธีใช้/ อัตราส่วน
ฉีดเพื่อป้องกัน
สำหรับนาข้าวและพืชไร่ : ใช้โอทูฟลาโวนิน 5 ซีซี ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 4 ซีซี /น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 20 วัน ฉีดพ่นช่วงเช้าขณะปากใบพืชกำลังเปิด หรือก่อน 10 โมงเช้า
สำหรับผักสวนครัว :  ใช้โอทูฟลาโวนิน 5 ซีซี ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 2 ซีซี/ น้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ฉีดช่วงเช้า
ฉีดเพื่อยับยั้งเมื่อมีการระบาดของโรคและแมลง
สำหรับนาข้าวและพืชไร่ ปาล์มและยางพารา : ใช้โอทูฟลาโวนิน 10 ซีซี ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 2 ซีซี / น้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นห่างกัน 7 วัน 3 ครั้ง ฉีดพ่นในช่วงเช้า
ผักสวนครับ พืชเถาว์ ดอกไม้ : ใช้โอทูฟลาโวนิน 10 ซีซี ผสมโอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม 1 ซีซี/ น้ำ 20-25 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเช้าทุก 5 วัน
3 ขวดครบสูตรขนาด 100 ซีซี ราคาสมาชิก 1,200 บาท ราคาเต็ม 2,700 บาท คะแนน 500 พีวี
ประกอบด้วย โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยม โอทูพรีเมี่ยม และโอทูฟลาโวก้า


โอทูพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม ขวดเล็ก 1 ขวด ราคาสมาชิก 700 บาท
ราคาเต็ม 900 บาท คะแนน 400 พีวี


สินค้าแนะนำ สินค้ายอดนิยม สินค้าขายดี
โอทูพรีเมียม บำรุงและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอย่างได้ผล
 (ใหม่ ใช้ได้ร่วม 300 ไร่) ขนาด 500 ซีซี
โอทูพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม ราคาสมาชิกขวดละ 2,900 บาท
ราคาขายปลีก 3,500 บาท คะแนน 2,000 พีวี
โอทูฟลาโวนิน  มีฤทธิ์ควบคุมป้องกันโรคและศัตรูพืช เช่น เพลี้ย ปัญหายางหน้าตาย เชื้อรา
ราคาสมาชิก 1,500 บาท ราคาเต็ม 1,800 บาท คะแนน 100 พีวี
 และโอทูฟลาโวก้าบาทอินทรีย์ปรับสภาพน้ำ ปรับสภาพดินชนิดเข้มข้น ใช้ทำความสะอาดดิน ราคาสมาชิก 1,500 ราคาเต็ม1,800 บาท คะแนน 1,000 พีวี
ใช้ผสมปุ๋ยอินทรีย์หว่านเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยถึง 5 เท่า ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวก่อนหว่านควบคุมวัชพืช
ใช้ร่วมกันทั้งสามขวดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ สารเคมี
 ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และต่อสิ่งแวดล้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น